MSports logo
Танхимаар хичээллэнэ
174,600₮
3% off

180,000₮

Үнийн сонголтууд

1 сар бие даан хичээллэх

30 oролт

180,000₮

Үнийн сонголтууд

1 сар багштай хичээллэх

30 oролт

280,000₮

Үнийн сонголтууд

3 сар багштай хичээллэх

90 oролт

720,000₮

Үнийн сонголтууд

6 сар багштай хичээллэх

180 oролт

1,500,000₮

Үнийн сонголтууд

1 жил багштай хичээллэх

365 oролт

2,000,000₮

Үнийн сонголтууд

1 жил бие даан хичээллэх

365 oролт

1,500,000₮

Үнийн сонголтууд

6 сар бие даан хичээллэх

180 oролт

800,000₮

Үнийн сонголтууд

3 сар бие даан хичээллэх

90 oролт

420,000₮

PLUS+

эрхээр

5%

хямдарна