MSports logo
1990 оны 06 сарын 10-нд Өмнөговь аймгийн Даланзадгад хотод айлын отгон хүү болон мэндэлсэн. Ам бүл гурвуулаа. Эхнэр, хөөрхөн хүүгийн хамтаар амьдардаг. Хүүхэд насны бүх сайхан дурсамжаа Эрдэнэт хотод өнгөрүүлсэн.

1990 оны 06 сарын 10-нд Өмнөговь аймгийн Даланзадгад хотод айлын отгон хүү болон мэндэлсэн. Ам бүл гурвуулаа. Эхнэр, хөөрхөн хүүгийн хамтаар амьдардаг. Хүүхэд насны бүх сайхан дурсамжаа Эрдэнэт хотод өнгөрүүлсэн.

cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover