MSports logo
1994 оны 8-р сарын 14-нд Улаанбаатар хотод төрсөн. Ам бүл тавуулаа. Аав, ээж, ах, эгчийн хамт амьдардаг байсан. Ээжийн маань аав буюу өвөө маань Улсын анчин хүн байсан гэдэг. Тийм болохоор ямар нэгэн юм онох тал дээр сайн байна гэж хамаатнууд ярьдаг. Айлын бага болохоор эрх дураараа аав, ээж, ах, эгчийн хайранд өлгийдүүлж өссөн.

1994 оны 8-р сарын 14-нд Улаанбаатар хотод төрсөн. Ам бүл тавуулаа. Аав, ээж, ах, эгчийн хамт амьдардаг байсан. Ээжийн маань аав буюу өвөө маань Улсын анчин хүн байсан гэдэг. Тийм болохоор ямар нэгэн юм онох тал дээр сайн байна гэж хамаатнууд ярьдаг. Айлын бага болохоор эрх дураараа аав, ээж, ах, эгчийн хайранд өлгийдүүлж өссөн.

cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover