MSports logo
Өмнөговь аймгийн Сэврэй суманд 2001 оны 12-р сарын 10-нд төрсөн. Бага насаа өвөө эмээ дээрээ буюу хөдөө өнгөрөөсөн. Харин сургууль орох нас дөхөж аймгийн төв дээр ирсэн дээ.

Хамтрагч байгууллага

ҮҮЭТ ХХК
DYNO-TAB

Өмнөговь аймгийн Сэврэй суманд 2001 оны 12-р сарын 10-нд төрсөн. Бага насаа өвөө эмээ дээрээ буюу хөдөө өнгөрөөсөн. Харин сургууль орох нас дөхөж аймгийн төв дээр ирсэн дээ.

cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover