MSports logo
2005 оны 05-р сарын 24-нд Улаанбаатар хотод төрсөн. Ам бүл гурвуулаа. Ээж болон ахтайгаа амьдардаг. Бага байхдаа сахилгагүй эршүүд хүүхэд байсан. Бусад хүүхдүүдийн л адил гадаа тоглож, өдрийг өнгөрөөдөг байлаа.

2005 оны 05-р сарын 24-нд Улаанбаатар хотод төрсөн. Ам бүл гурвуулаа. Ээж болон ахтайгаа амьдардаг. Бага байхдаа сахилгагүй эршүүд хүүхэд байсан. Бусад хүүхдүүдийн л адил гадаа тоглож, өдрийг өнгөрөөдөг байлаа.

cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover