MSports logo
2003 онд Испани улсын Таррагона мужид төрсөн, бага насаа өнгөрүүлсэн. Гэр бүлд спортын удам байхгүй гэхдээ өвөө нар маань математиктаа сайн, их сургуулийн захирал, нэр хүндтэй доктор профессорууд байсан. Багадаа би дандаа ягаан хувцас өмсдөг, манлайлагч байх дуртай зантай эрх охин байсан

Хамтрагч байгууллага

Young engineers

2003 онд Испани улсын Таррагона мужид төрсөн, бага насаа өнгөрүүлсэн. Гэр бүлд спортын удам байхгүй гэхдээ өвөө нар маань математиктаа сайн, их сургуулийн захирал, нэр хүндтэй доктор профессорууд байсан. Багадаа би дандаа ягаан хувцас өмсдөг, манлайлагч байх дуртай зантай эрх охин байсан

cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover