MSports logo
1995 онд Улаанбаатар хотод төрсөн. Айлын ганц. Ам бүл хоёулаа. Эмээ, ээж 2 маань Баянгол болон Чингис зочид буудлын ахлах тогооч байсан. Жуулчидтай ээж, эмээ хоёртойгоо зундаа дандаа хөдөө явдаг байсан. Маш сахилгагүй хүүхэд байсан.

Хамтрагч байгууллага

Balance Stretch

1995 онд Улаанбаатар хотод төрсөн. Айлын ганц. Ам бүл хоёулаа. Эмээ, ээж 2 маань Баянгол болон Чингис зочид буудлын ахлах тогооч байсан. Жуулчидтай ээж, эмээ хоёртойгоо зундаа дандаа хөдөө явдаг байсан. Маш сахилгагүй хүүхэд байсан.

cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover