MSports logo
1993 оны 04.05нд Улаанбаатар хотод төрж өссөн. Хүүхэд байхдаа их хөдөлгөөнтэй дандаа гүйж харайж явдаг байсан. Ахтай өссөн учраас хөвгүүдтэй ихэвчлэн нийлдэг эршүүд талдаа байсан.

1993 оны 04.05нд Улаанбаатар хотод төрж өссөн. Хүүхэд байхдаа их хөдөлгөөнтэй дандаа гүйж харайж явдаг байсан. Ахтай өссөн учраас хөвгүүдтэй ихэвчлэн нийлдэг эршүүд талдаа байсан.

cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover