MSports logo
Гүйлтийн спортын замнал 1996 онд Өмнөговь аймагт гүйлтийн секцэд орсноос эхлэлтэй. Дунд нь хэсэг оюутан болж, сургуулиа төгсөөд хэсэг завсарласан. 2008 онд эргэж спортоороо хичээллэсэн. Буцаж эргэж орсон шалтгаан нь илүүдэл жингээсээ салах байсан. Тарган харвинтай болчхоод илүүдэл жингээ хасахын тулд гэж эргэн хичээллэсэн.

Гүйлтийн спортын замнал 1996 онд Өмнөговь аймагт гүйлтийн секцэд орсноос эхлэлтэй. Дунд нь хэсэг оюутан болж, сургуулиа төгсөөд хэсэг завсарласан. 2008 онд эргэж спортоороо хичээллэсэн. Буцаж эргэж орсон шалтгаан нь илүүдэл жингээсээ салах байсан. Тарган харвинтай болчхоод илүүдэл жингээ хасахын тулд гэж эргэн хичээллэсэн.

cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover