MSports logo
2002 онд Хэнтий аймгийн Чингис хотод төрсөн. Ам бүл 7. Ах, 3 эгчтэй, айлын бага хүүхэд. Багадаа маш их хөдөлгөөнтэй, жоохон сахилгагүй талдаа охин байсан гэж гэрийнхэн маань ярьдаг. Бүх л охидын адил загвар өмсөгч болохыг хүсдэг байсан.

2002 онд Хэнтий аймгийн Чингис хотод төрсөн. Ам бүл 7. Ах, 3 эгчтэй, айлын бага хүүхэд. Багадаа маш их хөдөлгөөнтэй, жоохон сахилгагүй талдаа охин байсан гэж гэрийнхэн маань ярьдаг. Бүх л охидын адил загвар өмсөгч болохыг хүсдэг байсан.

cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover