MSports logo
1997 оны 8-р сарын 8-нд Дархан-Уул аймагт төрсөн. Хүүхэд насаа Хонгор суманд өнгөрүүлсэн ба багадаа их сахилгагүй, хөдөлгөөнтэй хүүхэд байсан.

Хамтрагч байгууллага

Мөнгөн гүүр эмнэлэг

1997 оны 8-р сарын 8-нд Дархан-Уул аймагт төрсөн. Хүүхэд насаа Хонгор суманд өнгөрүүлсэн ба багадаа их сахилгагүй, хөдөлгөөнтэй хүүхэд байсан.

cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover